Boomstede is één van de mooie wijken van het prachtige dorp Maarssen aan/de Vecht. Op deze informatieve website staan verwijzingen / links naar (bijna alle) bedrijven, instellingen, clubs en verenigingen die in deze wijk gevestigd zijn. Meer info: www.wegmanonline.nl     Boomstede 692    0346 573899     06 18151805

.
.
.

.

 Foto's van Boomstede

Onderstaand treft u foto's die in de wijk Boomstede zijn genomen

Meer foto's staan bij de rubriek NIEUWS

 
Het Boomblauwtje is vrij klein en heeft vleugels die aan de bovenkant blauw zijn en aan de onderkant wit met zwarte stippen. Boomblauwtjes vliegen in tuinen en in het park. Vaak in de buurt van bomen. Ze zijn te zien tot aan de herfst.
 
Foto's gemaakt door Frank Baardman, woonachtig in Boomstede
 
Bonte zandoogjes zijn samen met de “witjes” de meest voorkomende vlinders in het park. Ze zijn bij bosranden te zien waar ze druk heen en weer vliegen om hun terrein te verdedigen tegen andere vlinders. Op de foto zit de vlinder op Koninginnekruid. Bonte zandoogjes zijn te herkennen aan de rij "oogjes" op de vleugels. Ze vliegen tot aan de herfst.
Sinds een paar jaar zijn in ons park het Oranjetipjes te zien. Ze vliegen maar kort, van half april tot eind mei en zijn te herkennen (mannetjes) aan de oranje vleugeltippen en de mooie onderkant van de achtervleugels. Ze zitten op Pinksterbloemen en Look zonder look (foto). Vrouwtjes missen het oranje en zijn in de vlucht moeilijk te onderscheiden van de andere “witjes”.
De Distelvlinder is een vrij grote trekvlinder die zich niet in Nederland voortplant. Distelvlinders trekken elk voorjaar (soms massaal) uit Zuid-europa naar ons land, ze brengen hier een nieuwe generatie voort en ze gaan in het najaar weer deels terug naar het zuiden. Ze zitten veel op distels en Buddleia, de vlinderstruik.
De Smaragdlibel is een vroege, opvallend smaragd-groene libel die elk jaar te zien is bij het water. Soms zijn de libellen goed te zien als ze op de bladeren van struiken zitten. Smaragdlibellen vliegen van maart/april tot en met juni.
De Vuurjuffer is de eerste waterjuffer van het seizoen. De larven, die in het water leven, komen uit het water van vaarten en vijvers en “sluipen” uit hun huid om verder te leven als waterjuffer. Het exemplaar op de foto is een mannetje. Vrouwtjes hebben vaak meer zwart op het achterlijf. Het is de enige rode waterjuffer in Boomstede. Vuurjuffers vliegen tot en met juni.
De Paardenbijter is een grote libel met een mooie mozaiektekening op het achterlijf. Op de foto staat een parend stelletje. Het mannetje met blauwe tekening heeft het vrouwtje beet achter de kop (zoals bij alle grote en kleine libellen). Je kunt ze regelmatig zien jagen op muggen vanaf juni/juli tot november.
De Houtpantserjuffer is een glanzend geel-met-groene waterjuffer. Meestal zijn er veel te zien van juni tot in november als het weer goed is (temperatuur hoger dan 15 graden). Eitjes worden afgezet onder de bast van takken die over (of vlakbij) het water hangen. De vleugels staan een beetje schuin naar achteren

Onderstaande foto's zijn van Hans Wessendorf

 

.